Lions Voorburg                                                 Greenlight Planet


                          Organisatie ParcoursParcours Onze Sponsors Scholen Aanmelden

Jan Engels ontroerd door grote opbrengst van de Ruitenburg Kids4Kidsloop 2016

Een geweldig resultaat van de Ruitenburg Kids4Kidsloop 2016: Een cheque van maar liefst € 47.000 voor Jan Engels
van de Mr Keepi Foundation. Op 27 mei 2016 liepen tegen de 3000 schoolkinderen van 11 scholen de Ruitenburg Kids4Kidsloop 2016
met als hoofddoel het project Light for Education van de Mr Keepi Foundation. Voorburger Jan Engels, oprichter van de Mr. Keepi Foundation, was zichtbaar ontroerd met het grote bedrag dat de loop heeft opgeleverd. Met dit bedrag kan hij ruim 35 scholen in India voorzien van zonnecollectoren en oplaadbare lampjes geven aan schoolkinderen, die wonen in gebieden zonder elektriciteit.
Zo is er voortaan na de altijd vroege zonsondergang licht in de huisjes en kunnen zij thuis hun huiswerk maken.

Naast de € 47.000 voor het hoofddoel Light for Education is er ook nog eens ruim € 10.000 beschikbaar voor de goede doelen die door de deelnemende scholen zijn gekozen. In het totaal is er dus ruim € 57.000 door de kinderen bij elkaar gelopen.
Wat een geweldig mooi resultaat!

De Ruitenberg Kids4Kidsloop 2016 is een initiatief van de drie lokale Lionsclubs: Lionsclub Voorburg, Lionsclub Voorburg Prinses Marianne en Lionsclub Leidschendam-Veur.
De scholensponsorloop is georganiseerd in samenwerking met 11 scholen uit Leidschendam- Voorburg:
Sint Maartenscollege, Veurs Lyceum, ’s Gravendreef College, De Dijsselbloem, De Driemaster,
de Professor Casimirschool, De Vijverhof, De Vliethorst, De Tandem, Emmaüsschool en Maria Bernadette.

Foto: De overhandiging van de cheque aan Jan Engels door Victor Wegener (projectleider Lions) en Marco Taag (hoofdsponsor Ruitenburg) in een klas van de Emmaüsschool (foto: Hein Athmer).

BEDANKT SCHOLEN EN SCHOLIEREN,

Bedankt en petje af voor alle 3.000 scholieren! Wat een prestatie en wat een inzet is er getoond om geld bijeen te lopen voor het goede doel. Als organiserende Lionsclubs Voorburg, Voorburg Prinses Marianne en Leidschendam-Veur bedanken we ook van harte alle scholen, leerkrachten, familie, omwonenden, gemeente, politie, brandweer, EHBO, fotografen en alle andere betrokkenen. Het was een onvergetelijke Ruitenburg Kids4Kidsloop 2016!

Deelnemende scholen… bedankt!

Samenwerkingsschool Emmaüs , De Tandem, De Dijsselbloem, De Driemaster , De Vijverhof , Professor Casimir, De Vliethorst, Sint Maartenscollege, Veurs Lyceum en ‘s Gravendreef College dank voor de deelname en de fijne samenwerking.

Light for Education

Het hoofddoel van de Ruitenburg Kids4Kidsloop 2016 is het project Light for Education: aankoop van oplaadbare zonnecellampjes voor scholieren in India. Zo kunnen zij thuis bij het licht van het lampje hun huiswerk maken en zich verder ontwikkelen.

Officiële start parcours Kapelbosje

Op het parcours Kapelbosje bij Samenwerkingsschool Emmaüs gaven burgemeester Hans van der Sluijs en wethouder Saskia Bruines om 09.00 uur het startsein. Met een enorme schaar knipten zij het startlint door, waarna de allerkleinsten van de Emmaüs en De Tandem het parcours op spurtten, toegejuicht door een enthousiast publiek.

Officiële start parcours Sparta / VCC

’s Middags werd gelopen op de drie parcours bij Atletiekvereniging Sparta en Voorburg Cricket Club. Daar liepen de scholieren die ’s ochtends hadden meegedaan met de Schoolsport Olympiade, georganiseerd door Sport en Welzijn. Wethouder Nadine Stemerdink gaf hier om 13.45 uur het startsein. Het aftellen galmde over de baan en bij nul gingen onder gejuich van de vele toeschouwers de ruim 600 scholieren flitsend van start. Wat een spektakel!

Ruitenburg Kids4Kidsloop 2016 en Schoolsport Olympiade

De Ruitenburg Kidsk4Kidsloop 2016 werd 's middags samengevoegd met de Schoolsport Olympiade, georganiseerd door Sport en Welzijn. Dank voor de fjine samenwerking!

Goede doel

Dankzij alle sponsors kan de opbrengst van deze Ruitenburg Kids4Kids 2016 in het geheel naar de goede doelen. Dat betekent dat 50% naar het hoofddoel Light for Education gaat. 25% gaat naar het goede doel dat elke school zelf heeft gekozen. De door de scholen gekozen doelen variëren van nieuwe speelattributen voor de speelplaats tot donatie aan Light for Education. Het resterende deel gaat naar goede doelen die de drie Lionsclubs kiezen. Lionsclub Voorburg en Lionsclub Voorburg Prinses Marianne hebben besloten met hun deel ook het hoofddoel, Light for Education verder te ondersteunen. Hiermee gaat dus ruim twee-derde deel van de opbrengst naar Light for Education.

Spannend

De komende weken zal het bijeengebrachte geld van de sponsorloop worden geteld. De opbrengst wordt eind juni bekend gemaakt. Zie voor het laatste nieuws www.kids4kidsloop.nl

Het organisatieteam en de fotografen

Ruitenburg Kids4Kidsloop 2016 werd georganiseerd onder leiding van Victor Wegener, samen met secretaris Richard van Ruler en de commissies: Scholen (o.l.v. Matthijs Engelman), Sponsoring (Wim Nieuwenburg), Financiën (Hein Athmer), PR en communicatie (Marianne Knijnenburg) en Logistiek (Jan van Heel). Heel veel dank ook aan de vele enthousiaste fotografen: Michel Groen (Michel Groen Fotografie), Deborah Burgersdijk, Jaap Stelling, Matthijs Engelman, Victor Wegener, Gertrude Borsboom, Bas Kreijger en Marianne Knijnenburg.

Klik hier om het fotoalbum te bekijken


De officiële start bij Samenwerkingsschool Emmaüs door burgemeester Hans van der Sluijs en wethouder Saskia Bruines
(foto: Michel Groen)


Wethouder Nadine Stermerdink, het publiek en alle scholieren tellen af voor de officiële start bij Sparta/VCC
(foto: Michel Groen)Hoofddoel is geld inzamelen voor het project Light for Education van de Mr. Keepi Foundation. Deze stichting zet zich in voor basisschoolleerlingen in gebieden in India waar geen electriciteit is. Elk kind krijgt een mobiel zonnecel-lampje. Deze lampjes worden opgeladen via een centraal zonne-energie systeem op het dak van hun school. 's Morgens pluggen zij hun lampjes in en aan het einde van de schooldag kunnen zij de opgeladen lampjes weer meenemen naar huis.
Zo kunnen zij thuis studeren en lezen bij het licht van hun lampje.

  


De lampjes kosten € 12,50 per stuk,
het zonne-energie systeem van de school kost ongeveer € 750,-.

Voorburger Jan Engels is oprichter van de stichting Mr. Keepi Foundation. Hij heeft een bedrijf in India dat duurzame bouwmaterialen produceert en is daardoor vaak ter plaatse. Wij kunnen er dan ook zeker van zijn dat het opgehaalde bedrag volledig wordt besteed aan het goede doel.

50% van de opbrengst van Kids4Kids gaat naar het hoofddoel Light for Education.

25% gaat naar de scholen en is bestemd voor een goed doel dat zij elk zelf hebben gekozen. De doelen variëren van nieuwe attributen voor de speelplaats tot donatie aan Light for Education.

Het resterende deel gaat naar de goede doelen die de drie Lionsclubs kiezen. Lionsclub Voorburg en Lionsclub Voorburg Prinses Marianne hebben besloten hun deel ook te doneren aan Light for Education.


 

 

 

 

. ..... Webmaster J L van Os